İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Vizyonumuz
Açıklık, ekip çalışması, girişimcilik ve yaratıcılığı destekleyerek, adahan’ı çalışmak için en çok tercih edilen ve çalışanlarının gerçekten mutlu olduğu bir şirket haline getirmek ve bunu sürekli kılmaktır.
İnsan Kaynakları Misyonumuz
Güvenilir ve dürüst, iç ve dış müşteri duyarlılığına, takım ruhu, dayanışma ve özgüvene sahip, yenilikçi, dinamik, yaratıcı çalışanların şirket vizyonuna ulaşmada ortak bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak ve adahan iş süreçleri ile bir bütünlük oluşturarak tüm iş yapış şekillerinde farklılaşma yaratmak.
İnsan Kaynaklarına Bakışımız
ALBAYRAK Nakliyat İnsan Kaynakları politikasının ana yaklaşımı ALBAYRAK ortak inanç ve değerleri doğrultusunda, ALBAYRAK’nun gelişimini ve ilerlemesini sürekli kılmak için, bütün çalışanlarımızı nitelikleri ve becerileri açısından desteklemek, onların, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefleyerek kendilerini geliştirip yenilemelerini sağlamaktır.
"Açıklık", "Katılım", "Paylaşma" ve "Fırsat Eşitliği" ALBAYRAK Nakliyat’in temel ilkeleridir. Adahan Lojistik "Kendi Yöneticini Kendin Yetiştir" yaklaşımını ilke olarak benimsemiştir. Bu prensiple, personel alımlarındaki önceliğimiz; yeni mezun olmuş, mevcut birimleriyle, doğru "öz"e sahip, şirket bünyesinde verilecek sektörel eğitimlerle bilgi ve becerisi pekiştirebilecek arzuya sahip "özel" kişilerdir.
Amacımız, çalışanlarımızı lojistik sektörünün sürekli değiştiği bir ortamda, karşılaştığı olayları çok boyutlu olarak ele alabilen, gelişmenin gerektirdiği çözümleri üretebilen, çağdaş yönetici ve idareciler olarak daha üst görevlere hazırlamak ve onlara kariyer aşamalarımn gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

1580 Üzeri Eşya Depolama
20050 Üzeri Memnun Müşteri
501000 Üzeri Nakliyat